Αντικείμενο Διατριβής

By: | Tags: | Comments: 0 | March 23rd, 2016

Το θέμα της διατριβής στο νέο πεδίο της Νανοϊατρικής ήταν η ‘Μελέτη των δομικών χαρακτηριστικών και της βιοσυμβατότητας των αγγειακών προθέσεων’. Έγινε ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη μελέτη με τη Μικροσκοπία Ατομικών Δυνάμεων της ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων κατά την πρόσφυσή τους πάνω σε ανόργανες νανοεπικαλύψεις για stents.

Νανοτεχνικές χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη επιφανειακών ιδιοτήτων των νανοϋλικών που επηρεάζουν τη βιοσυμβατότητά τους. Η ερευνητική αυτή εργασία εκπονήθηκε στο ‘Lab for Thin Films – Nanosystems & Nanometrology (LTFN)’, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ σε συνεργασία με το Εργαστήριο για Καρδιαγγειακή Μηχανική & Αθηροσκλήρωση, ΑΧΕΠΑ, Νοσοκ. Θεσ/νίκης.

Το αντικείμενο της μεταδιδακτορικής έρευνας, είναι:

α) η βιολειτουργικότητα των νανοκαλύψεων για stents, ώστε να προάγεται η ενδοθηλιοποίησή τους, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση της όψιμης θρόμβωσης των stents που χρησιμοποιούνται ευρέως στην κλινική πράξη και εκλύουν κυτταροστατικά φάρμακα,

β) η εφαρμογή της Νανοτεχνολογίας για βελτιστοποίση των καρδιαγγειακών εμφυτευμάτων

γ) νέες τεχνολογίες για έκλυση φαρμάκων από την επιφάνεια των stents (νανοσωματίδια, νανοπόροι, νανοσωλινίσκοι άνθρακα κτλ),

δ) η υπολογιστική μηχανική για προσομοίωση της έκπτυξης, συμπεριφοράς του stent εντός του αγγειακού αυλού για βέλτιστη μηχανική συμπεριφορά και

ε) η εφαρμογή νανοτεχνικών για τη μελέτη βιολογικών αλληλεπιδράσεων σε ατομικό επίπεδο. Τελικός σκοπός είναι η εφαρμογή νέων τεχνολογιών εις όφελος του ανθρώπου και ειδικότερα η μείωση των επιπλοκών της αγγειοπλαστικής με stents που μπορεί να προκαλέσουν έμφραγμα του μυοκαρδίου, ακόμη και αιφνίδιο θάνατο.

Leave a Reply