ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εξετάσεις

Το triplex καρδιάς & αορτικού τόξου αποτελεί μια ανώδυνη εξέταση που διενεργείται για την διάγνωση και την εκτίμηση ανατομικών και λειτουργικών διαταραχών της καρδιάς και αορτής.

Όπως ο ήχος έχει την ιδιότητα να αντανακλάται πάνω σε επιφάνειες, έτσι και οι υπέρηχοι (ηχητικά κύματα σε ψηλότερες συχνότητες από τις ακουστές), αντανακλώνται πάνω σε επιφάνειες.

Τα κύματα του ήχου ανακλώνται και παράγουν εικόνες και ήχους, που χρησιμοποιεί ο καρδιολόγος ώστε να μπορέσει να ανιχνεύσει πιθανή βλάβη ή νόσο.

Με τον τρόπο αυτό λαμβάνονται πολύτιμες πληροφορίες για το πάχος των τοιχωμάτων της καρδιάς, τις διαστάσεις και τη λειτουργικότητα των κοιλοτήτων της.

Με την μελέτη των ενδοκαρδιακών ροών γίνεται διάγνωση και εκτίμηση της βαρύτητας των βαλβιδοπαθειών και των συγγενών καρδιοπαθειών.

Τίθεται η διάγνωση των καρδιακών επιπλοκών της υπέρτασης, των ενδοκαρδιακών θρόμβων, της συλλογής περικαρδιακού υγρού. Με  triplex αορτικού τόξου μπορούμε να διερευνήσουμε την ύπαρξη ανευρύσματος αορτής που αποτελεί απειλητική για τη ζωή νόσο.

Πρόκειται για μια ασφαλή, μη επεμβατική εξέταση, που δεν χρειάζεται ειδική προετοιμασία εκ μέρους του εξεταζόμενου.

Το Τρισδιάστατο Υπερηχογράφημα Καρδιάς είναι μια καινοτόμος απεικονιστική μέθοδος με ευρύ πεδίο κλινικών εφαρμογών, λόγω των πλεονεκτημάτων της σε σχέση με το ευρέως χρησιμοποιούμενο υπέρηχο καρδιάς.
Η εξέταση αυτή δίνει τη δυνατότητα απεικόνισης με υψηλή διακριτική ικανότητα των καρδιακών βαλβίδων, σε τρεις διαστάσεις, σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με τις κινήσεις της καρδιάς.
Οπότε, οι παθήσεις της καρδιάς που χρειάζονταν έως τώρα διοισοφάγειο υπερηχογράφημα (σχετικά επώδυνη τεχνική) για την πρώιμη διάγνωση τους, μπορούν πλέον να ανιχνευτούν ανώδυνα και γρήγορα με τον 3D υπέρηχο.
Οι λεπτομέρειες για την ανατομία μίας βαλβίδας, ύστερα από επεξεργασία πολλαπλών τομών δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για τους μηχανισμούς ανεπάρκειας ή στένωσης των βαλβίδων καθώς και συγγενών καρδιοπαθειών.

Η δοκιμασία κοπώσεως είναι μια απλή, αναίμακτη εξέταση, που συμβάλλει στη διάγνωση και παρακολούθηση της στεφανιαίας νόσου.
Τα δύο κύρια χαρακτηριστικά της δοκιμασίας κοπώσεως είναι η εκτέλεση ελεγχόμενης σωματικής άσκησης από τον εξεταζόμενο και η συνεχής ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση αυτού κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της άσκησης καθώς και μετά από αυτήν.
Στον εξεταζόμενο συνδέουμε 12 καλώδια-ηλεκτρόδια με αυτοκόλλητες ταινίες και έπειτα ανεβαίνει στον κυλιόμενο τάπητα.
Στην αρχή η άσκηση είναι εύκολη και προοδευτικά γίνεται δυσκολότερη. Το πόσο θα αυξάνεται η δυσκολία της άσκησης καθορίζεται από το πρωτόκολλο που ακολουθείται. Το πιο δημοφιλές απ’ αυτά είναι το πρωτόκολλο του Bruce το οποίο αποτελείται από 5 στάδια, με διάρκεια  3 λεπτών το καθένα.
Οδηγίες για τους εξεταζόμενους:
Αυτοί που θα υποβληθούν σε δοκιμασία κοπώσεως θα πρέπει:
•           Να μη γευματίζουν δύο ώρες προ της δοκιμασίας.
•           Να αποφεύγουν τον καφέ, το αλκοόλ και το κάπνισμα.
•           Να φορούν παπούτσια κατάλληλα για έντονο περπάτημα (αθλητικά).
•           Να ενημερώνουν το γιατρό εάν λαμβάνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή και να γίνει αποφυγή των βραδυκαρδιακών φαρμάκων.
Η ασύρματη δοκιμασία κοπώσεως που υπάρχει στο κέντρο μας είναι μία υψηλής τεχνολογίας δοκιμασία κατά την οποία η μεταφορά του ηλεκτροκαρδιογραφήματος στον υπολογιστή δεν γίνεται ενσύρματα αλλά μέσω ‘blue tooth’. Η πρωτοποριακή ασύρματη μετάδοση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος επιτρέπει την καλύτερη καταγραφή, αφού αποτρέπονται τα ‘artifacts’ που παράγονται λόγω των μετακινήσεων του ασθενούς και των καλωδίων με συνέπεια τα ψευδή αποτελέσματα της εξέτασης.

Πρόκειται για μία ανώδυνη τεχνική που υπολογίζει και απεικονίζει το επίπεδο κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα και τους καρδιακού παλμούς.
Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ανάκλασης παλμών μετρά με ακρίβεια και αξιοπιστία, εμφανίζοντας τα αποτελέσματα στην φωτιζόμενη LCD οθόνη της συσκευής. Η συσκευή αυτή τοποθετείται στο δάκτυλο του ασθενούς.

Η εξέταση αυτή γίνεται με την συσκευή συνεχούς 24ωρης ή 48ωρης καταγραφής του ηλεκτροκαρδιογραφήματος για ανίχνευση αρρυθμιών. Η εξέταση είναι ανώδυνη και δεν χρειάζεται ειδική προετοιμασία εκ μέρους του εξεταζόμενου. Πρόκειται για μια μικρή φορητή συσκευή σε μικρότερο ενός κινητού τηλεφώνου που φέρει 5 καλώδια, τα οποία συνδέουμε με τον ασθενή.
Ο ασθενής τη μεταφέρει μαζί του ολόκληρο το εικοσιτετράωρο ή ακόμη και 48 ώρες, συνεχίζοντας την καθημερινή του δραστηριότητα. Σε περίπτωση επεισοδίων αισθήματος παλμών, ή λιποθυμικών επεισοδίων μπορεί να καταγραφούν διαταραχές ρυθμού, επεισόδια ταχυκαρδίας ή βραδυκαρδίας, ακόμη και κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Στη συνέχεια αφού περάσει το 24ωρο ή 48ωρο, ο εξεταζόμενος έρχεται στο ιατρείο και αποσυνδέεται για να μεταφέρουμε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή τα δεδομένα που κατέγραψε η συσκευή, να αναλυθούν και να χορηγηθεί αποτελεσματική θεραπεία.

Το Holter πίεσης είναι ένα ειδικό μηχάνημα αυτόματης μέτρησης της αρτηριακής πίεσης που καταγράφει τις διακυμάνσεις της πίεσης σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Πρόκειται για μια μικρή φορητή συσκευή που τη φοράει ο εξεταζόμενος γύρω από τη μέση του και φέρει μία περιχειρίδα την οποία συνδέουμε στο βραχίονά του, όπως ένα κοινό πιεσόμετρο.

Η εξέταση είναι ανώδυνη και δεν χρειάζεται ειδική προετοιμασία. Ο εξεταζόμενος τη μεταφέρει μαζί του ολόκληρο το 24ωρο και ακολουθεί κανονικά το καθημερινό του πρόγραμμα.

Με το  Holter πιέσεως διαπιστώνεται η ύπαρξη υπέρτασης ή υπότασης. Ανιχνεύονται τα τυχόν υπερτασικά επεισόδια και αποφασίζεται η έναρξη αντιυπερτασικών φαρμάκων. Γίνεται ακόμη παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της αντιυπερτασικής αγωγής.

Αν και τιμή αναφοράς αποτελεί η αρτηριακή πίεση ιατρείου, η περιπατητική αρτηριακή πίεση είναι καλύτερος προγνωστικός δείκτης καρδιαγγειακού κινδύνου. Οι φυσιολογικές τιμές είναι διαφορετικές σε σχέση με την πίεση ιατρείου. Η 24ωρη καταγραφή πίεσης θεωρείται σημαντική στις περιπτώσεις όπου:

• Υπάρχει μεγάλη απόκλιση τιμών αρτηριακής πίεσης ιατρείου και τιμών πίεσης στο σπίτι, λόγω εμφάνισης της υπέρτασης της λευκής μπλούζας,
• Υπάρχει αποτυχία ελέγχου της υπέρτασης με την ήδη φαρμακευτική αγωγή
• Παρατηρούνται λιποθυμικά επεισόδια όπως σε ηλικιωμένους ασθενείς

Η περίσσεια των ελεύθερων ριζών οξυγόνου και η έλλειψη αντιοξειδωτικών συστατικών του οργανισμού που δεν μπορούν να δεσμεύσουν τις πλεονάζουσες ελεύθερες ρίζες ορίζεται ως οξειδωτικό στρες. Κάθε κύτταρο δέχεται καθημερινώς χιλιάδες επιθέσεις ελεύθερων ριζών που οδηγούν στην πρόωρη γήρανση και στην ανάπτυξη πολυάριθμων παθήσεων, όπως οι Καρδιαγγειακές Νόσοι (Στεφανιαία Νόσος, Αθηρωμάτωση), Υπέρταση, Ανεύρυσμα Αορτής, Πνευμονοπάθειες, Καρκίνος, Διαβήτης, Αρθρίτιδα, Υπογονιμότητα, Χρόνια Κόπωση, κ.α.
Γι’ αυτό, είναι αναγκαία η μέτρηση του οξειδωτικού στρες σε υγιείς, αλλά κυρίως σε στεφανιαίους, υπερτασικούς, διαβητικούς ασθενείς, καρδιοπαθείς με δυσλιπιδαιμία καθώς και της αντι-οξειδωτικής άμυνας του οργανισμού ώστε να σχεδιαστεί μία εξατομικευμένη αντι-οξειδωτική διατροφή σε συνδυασμό με τη χορήγηση αντι-οξειδωτικών σκευασμάτων βασισμένα στις ανάγκες του ασθενή (βιταμίνες Α, Ε, C κτλ). Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί το προσδόκιμο επιβίωσης, θα βελτιωθεί η απόδοση σε αθλήματα, θα βελτιωθούν τα λιπίδια του αίματος  και θα μειωθεί ο καρδιαγγειακός κίνδυνος.
Μία σταγόνα αίματος αρκεί για τη μέτρηση του Οξειδωτικού Στρες και της Αντι-οξειδωτικής άμυνας σας, με τη χρήση ενός πρωτοποριακού μηχανήματος, ώστε να σχεδιάσουμε την εξατομικευμένη αντιοξειδωτική σας θεραπεία.

Με την επαναστατική αυτή τεχνική έχουμε τη δυνατότητα να μετρήσουμε:
•​Σύσταση σώματος σε μυϊκό, λιπώδη ιστό, άλιπο μάζα και νερό
•​Βασικό μεταβολισμό
•​Λειτουργία κυττάρων (δείκτης υγείας)
•​Κατακράτηση υγρών & αφυδάτωση
•​Θρέψη σε κυτταρικό επίπεδο
Ώστε να δοθεί εξατομικευμένη διατροφή και οδηγίες για την κατάλληλη ποσότητα υγρών και θρεπτικών συστατικών που χρειάζεται ο οργανισμός σας για σωστή ανάπτυξη, θρέψη, και μακροζωία.

Το τεστ μέτρησης των υγρών του σώματος ανιχνεύει την κατακράτηση υγρών  ή την αφυδάτωση σε ασθενείς με κατακράτηση υγρών ποικίλης αιτιολογίας ιδίως σε ηλικιωμένους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.

Η  παχυσαρκία αποτελεί πλέον μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως αλλά και ένα από τα σπουδαιότερα διατροφικά προβλήματα για τις σύγχρονες κοινωνίες.
Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος που προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας όπως υπέρταση (17%), σακχαρώδη διαβήτη (61%), αύξηση της χοληστερίνης, στεφανιαία νόσο (17%) καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια, χολολιθίαση (30%), αναπνευστική ανεπάρκεια, άπνοιες στον ύπνο, ορμονικές διαταραχές και υπογεννητικότητα, οστεοαρθρίτιδα (24%), φλεβική ανεπάρκεια, γαστρο-οισοφαγική παλινδρόμηση, κατάθλιψη,   καρκίνο μαστού 11%,  καρκίνο ενδομήτριου 34%, και  καρκίνο παχέος εντέρου (11%), κ.λ.π.
Με ειδικές μετρήσεις κυτταρικού μεταβολισμού και σύστασης του σώματος, προτείνουμε ένα ισορροπημένο διατροφικό πρόγραμμα σε συνδυασμό με αύξηση της φυσικής δραστηριότητας. Οι μετρήσεις οξειδωτικού στρες, μας δίνουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουμε τη διατροφή με αντι-οξειδωτικά που θα συμβάλλει στην απώλεια βάρους, ρύθμιση των λιπιδίων και στη μακροζωία του ασθενούς.

Η κ. Καραγκιοζάκη είναι Διευθύντρια της Ομάδας Νανοϊατρικής στο Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας-LTFN του ΑΠΘ με 18 ερευνητές όπου διενεργείται πρωτοποριακή έρευνα για τη εφαρμογή της Νανοϊατρικής για την Αθηρωμάτωση, τη Στεφανιαία Νόσο, τις Θρομβώσεις, για τη βελτιστοποίηση των στεντς, των καρδιακών βαλβίδων και εμφυτευμάτων καθώς και άλλων ασθενειών. Ειδικότερα, συντίθενται νανοσωματίδια μεγέθους 100 νανομέτρων που μεταφέρουν φάρμακα για τη στοχευμένη μεταφορά τους στις αθηρωματικές πλάκες στα σημείο της στένωσης με σκοπό τη θεραπεία τους.
Ακόμη γίνεται εφαρμογή της Νανοϊατρικής για την ενδελεχή μελέτη της παθογένειας θρόμβωσης σε μοριακό αλλά και ατομικό επίπεδο και για την αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων στο τομέα των stents με την παρασκευή  βιοαποικοδομήσιμων πολυμερών (που διασπώνται μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα μετά την είσοδο στον ανθρώπινο οργανισμό, ώστε να μην προκληθεί φλεγμονή στο αγγειακό τοίχωμα και να αποτραπούν οι επιπλοκές της αγγειοπλαστικής) που θα μεταφέρουν φάρμακα. Διαθέτει πατενταρισμένη μία νανοπλατφόρμα για μεταφορά φαρμάκων που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επικάλυψη για stents και άλλα ιατρικά εμφυτεύματα και θα εκλύει τα φάρμακα με βαθμιαίο και ελεγχόμενο τρόπο. Mε αυτό τον τρόπο, θα δοθούν λύσεις και θα αποφευχθούν οι επιπλοκές των μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενων stents, για παράδειγμα η οξεία και κυρίως η όψιμη θρόμβωσή τους.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Στο Καρδιολογικό Κέντρο μας αποσκοπούμε στην κάλυψη των αναγκών καρδιολογικής φροντίδας υγείας όλων των συνανθρώπων μας και την προσέγγισή τους με τρόπο επιστημονικό, ανθρώπινο και απόλυτα εξατομικευμένο. Μεριμνούμε για την ισορροπημένη διατροφή, την ευεξία και ευζωία των  ασθενών μας. Αναπτύσσουμε σχέσεις βαθύτερης εμπιστοσύνης με τους ασθενείς μας ώστε η σχέση γιατρού-ασθενή γίνεται πολύτιμη και αναντικατάστατη εις βάθος χρόνου.

Eφαρμόζουμε καινοτόμες τεχνικές για την πρώιμη διάγνωση Καρδιοπαθειών ακόμη και σε κυτταρικό επίπεδο, και χορηγούμε αντι-οξειδωτική διατροφή σε συνδυασμό με θεραπεία προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε ασθενούς.

Σκοπός μας είναι η πρόληψη των καρδιαγγειακών νόσων, η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, των διαταραχών λιπιδίων, του αυξημένου οξειδωτικού στρες, της υπέρτασης, της Στεφανιαίας Νόσου (μετά από αγγειοπλαστική με στεντ, και εγχείρηση καρδιάς), των αρρυθμιών, βαλβιδοπαθειών, καθώς και της καρδιακής ανεπάρκειας. Η κ. Καραγκιοζάκη λόγω της πρωτοποριακής έρευνας Νανοϊατρικής για την αθηρωμάτωση, θρόμβωση και βελτιστοποίηση των στεντς σε παγκόσμιο επίπεδο, προσφέρει ουσιαστικές λύσεις στους ασθενείς για μακροζωία.