ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το triplex καρδιάς & αορτικού τόξου αποτελεί μια ανώδυνη εξέταση που διενεργείται για τη διάγνωση και την εκτίμηση  ανατομικών και λειτουργικών διαταραχών της καρδιάς του αθλητή.

Όπως ο ήχος έχει την ιδιότητα να αντανακλάται πάνω σε επιφάνειες, έτσι και οι υπέρηχοι (ηχητικά κύματα σε ψηλότερες συχνότητες από τις ακουστές), αντανακλώνται πάνω σε επιφάνειες.

Τα κύματα του ήχου ανακλώνται και παράγουν εικόνες και ήχους, που χρησιμοποιεί ο καρδιολόγος ώστε να μπορέσει να ανιχνεύσει πιθανή βλάβη ή νόσο.

Με τον τρόπο αυτό λαμβάνονται πολύτιμες πληροφορίες για το πάχος των τοιχωμάτων της καρδιάς, τις διαστάσεις και τη λειτουργικότητα των κοιλοτήτων της.

Με την μελέτη των ενδοκαρδιακών ροών γίνεται διάγνωση και εκτίμηση της βαρύτητας των βαλβιδοπαθειών και των καρδιοπαθειών.

Ο έλεγχος του αορτικού τόξου είναι απαραίτητος κατά την εξέταση του αθλητή για να αποκλειστεί ή ύπαρξη στένωσης του ισθμού της αορτής, μία νόσο που μπορεί να εκδηλωθεί με υπέρταση στο παιδί και αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα να προκαλέσει ακόμη και αιφνίδιο θάνατο στα γήπεδα. Πρόκειται για μια ασφαλή, μη επεμβατική εξέταση, που δεν χρειάζεται ειδική προετοιμασία εκ μέρους του εξεταζόμενου.

Ο  απεικονιστικός έλεγχος συστήνεται καταρχήν για τον έλεγχο του φυσήματος σε παιδιά και αθλητές. Ανάλογα με τα κλινικά και απεικονιστικά ευρήματα, γίνονται οι κατάλληλες θεραπευτικές παρεμβάσεις, και δίνονται οδηγίες στο νεαρό άτομο σχετικά με τον τρόπο ζωής του και το βαθμό της ενασχόλησης που επιτρέπεται να έχει με τον αθλητισμό. Στην περίπτωση, που ο νέος ή η νέα συμμετέχει σε αγωνιστικά αθλήματα, είναι απαραίτητος ο ετήσιος πλήρης καρδιολογικός έλεγχος του αθλητή που περιλαμβάνει οπωσδήποτε και το triplex καρδιάς με σκοπό την παρακολούθηση της «αθλητικής καρδιάς» και την πρόληψη εμφάνισης νέων καρδιοπαθειών.

Το Τρισδιάστατο Υπερηχογράφημα Καρδιάς είναι μια καινοτόμος απεικονιστική μέθοδος με ευρύ πεδίο κλινικών εφαρμογών, λόγω των πλεονεκτημάτων της σε σχέση με το ευρέως χρησιμοποιούμενο υπέρηχο καρδιάς.

Η εξέταση αυτή δίνει τη δυνατότητα απεικόνισης με υψηλή διακριτική ικανότητα των καρδιακών βαλβίδων, σε τρεις διαστάσεις, σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με τις κινήσεις της καρδιάς.

Οπότε, οι παθήσεις της καρδιάς που χρειάζονταν έως τώρα διοισοφάγειο υπερηχογράφημα (σχετικά επώδυνη τεχνική) για την πρώιμη διάγνωση τους, μπορούν πλέον να ανιχνευτούν ανώδυνα και γρήγορα με τον 3D υπέρηχο.

Οι λεπτομέρειες για την ανατομία μίας βαλβίδας, ύστερα από επεξεργασία πολλαπλών τομών δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για τους μηχανισμούς ανεπάρκειας ή στένωσης των βαλβίδων καθώς και συγγενών καρδιοπαθειών.

Η δοκιμασία κοπώσεως είναι μια απλή, αναίμακτη εξέταση, που συμβάλλει στη διάγνωση και παρακολούθηση της στεφανιαίας νόσου.

Τα δύο κύρια χαρακτηριστικά της δοκιμασίας κοπώσεως είναι η εκτέλεση ελεγχόμενης σωματικής άσκησης από τον εξεταζόμενο και η συνεχής ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση αυτού κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της άσκησης καθώς και μετά από αυτήν.

Στον εξεταζόμενο συνδέουμε 12 καλώδια-ηλεκτρόδια με αυτοκόλλητες ταινίες και έπειτα ανεβαίνει στον κυλιόμενο τάπητα.

Στην αρχή η άσκηση είναι εύκολη και προοδευτικά γίνεται δυσκολότερη. Το πόσο θα αυξάνεται η δυσκολία της άσκησης καθορίζεται από το πρωτόκολλο που ακολουθείται. Το πιο δημοφιλές απ’ αυτά είναι το πρωτόκολλο του Bruce το οποίο αποτελείται από 5 στάδια, με διάρκεια  3 λεπτών το καθένα.

Οδηγίες για τους εξεταζόμενους:

Αυτοί που θα υποβληθούν σε δοκιμασία κοπώσεως θα πρέπει:

•           Να μη γευματίζουν δύο ώρες προ της δοκιμασίας.

•           Να αποφεύγουν τον καφέ, το αλκοόλ και το κάπνισμα.

•           Να φορούν παπούτσια κατάλληλα για έντονο περπάτημα (αθλητικά).

•           Να ενημερώνουν το γιατρό εάν λαμβάνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή και να γίνει αποφυγή των βραδυκαρδιακών φαρμάκων.

Η ασύρματη δοκιμασία κοπώσεως που υπάρχει στο κέντρο μας είναι μία υψηλής τεχνολογίας δοκιμασία κατά την οποία η μεταφορά του ηλεκτροκαρδιογραφήματος στον υπολογιστή δεν γίνεται ενσύρματα αλλά μέσω ‘blue tooth’. Η πρωτοποριακή ασύρματη μετάδοση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος επιτρέπει την καλύτερη καταγραφή, αφού αποτρέπονται τα ‘artifacts’ που παράγονται λόγω των μετακινήσεων του ασθενούς και των καλωδίων με συνέπεια τα ψευδή αποτελέσματα της εξέτασης.

Πρόκειται για μία ανώδυνη τεχνική που υπολογίζει και απεικονίζει το επίπεδο κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα και τους καρδιακού παλμούς.

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ανάκλασης παλμών μετρά με ακρίβεια και αξιοπιστία, εμφανίζοντας τα αποτελέσματα στην φωτιζόμενη LCD οθόνη της συσκευής. Η συσκευή αυτή τοποθετείται στο δάκτυλο του ασθενούς.

Η εξέταση αυτή γίνεται με την συσκευή συνεχούς 24ωρης ή 48ωρης καταγραφής του ηλεκτροκαρδιογραφήματος για ανίχνευση αρρυθμιών. Η εξέταση είναι ανώδυνη και δεν χρειάζεται ειδική προετοιμασία εκ μέρους του εξεταζόμενου. Πρόκειται για μια μικρή φορητή συσκευή σε μικρότερο ενός κινητού τηλεφώνου που φέρει 5 καλώδια, τα οποία συνδέουμε με τον ασθενή.

Ο ασθενής τη μεταφέρει μαζί του ολόκληρο το εικοσιτετράωρο ή ακόμη και 48 ώρες, συνεχίζοντας την καθημερινή του δραστηριότητα. Σε περίπτωση επεισοδίων αισθήματος παλμών, ή λιποθυμικών επεισοδίων μπορεί να καταγραφούν διαταραχές ρυθμού, επεισόδια

ταχυκαρδίας ή βραδυκαρδίας, ακόμη και κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Στη συνέχεια αφού περάσει το 24ωρο ή 48ωρο, α αθλητής έρχεται στο ιατρείο και αποσυνδέεται για να μεταφέρουμε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή τα δεδομένα που κατέγραψε η συσκευή, να αναλυθούν και να χορηγηθεί αποτελεσματική θεραπεία.

Το Holter πιέσεως είναι ένα ειδικό μηχάνημα αυτόματης μέτρησης της αρτηριακής πίεσης που καταγράφει τις διακυμάνσεις της πίεσης σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Πρόκειται για μια μικρή φορητή συσκευή που τη φοράει ο εξεταζόμενος γύρω από τη μέση του και φέρει μία περιχειρίδα την οποία συνδέουμε στο βραχίονά του, όπως ένα κοινό πιεσόμετρο. Διατίθενται περιχειρίδες πολλαπλών μεγεθών για την προσαρμογή τους στο ασθενή.

Η εξέταση είναι ανώδυνη και δεν χρειάζεται ειδική προετοιμασία. Ο εξεταζόμενος τη μεταφέρει μαζί του ολόκληρο το 24ωρο και ακολουθεί κανονικά το καθημερινό του πρόγραμμα.

Με το  Holter πιέσεως διαπιστώνεται η ύπαρξη υπέρτασης ή υπότασης και γίνεται έλεγχος λιποθυμικών επεισοδίων.

Η περίσσεια των ελεύθερων ριζών οξυγόνου και η έλλειψη αντιοξειδωτικών συστατικών του οργανισμού που δεν μπορούν να δεσμεύσουν τις πλεονάζουσες ελεύθερες ρίζες ορίζεται ως οξειδωτικό στρες. Κάθε κύτταρο δέχεται καθημερινώς χιλιάδες επιθέσεις ελεύθερων ριζών που οδηγούν στην πρόωρη γήρανση και στην ανάπτυξη πολυάριθμων παθήσεων, όπως οι Καρδιαγγειακές Νόσοι (Στεφανιαία Νόσος, Αθηρωμάτωση), Υπέρταση, Ανεύρυσμα Αορτής, Πνευμονοπάθειες, Καρκίνος, Διαβήτης, Αρθρίτιδα, Υπογονιμότητα, Χρόνια Κόπωση, κ.α.

Γι’ αυτό, είναι αναγκαία η μέτρηση του οξειδωτικού στρες σε υγιείς, σε παιδιά με αυξημένη χοληστερόλη, σε αθλητές, καθώς και της αντι-οξειδωτικής άμυνας του οργανισμού ώστε να σχεδιαστεί μία εξατομικευμένη αντι-οξειδωτική διατροφή για τις ημέρες της προπόνησης και ηρεμίας. Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί το προσδόκιμο επιβίωσης, θα βελτιωθεί η απόδοση σε αθλήματα, θα βελτιωθούν τα λιπίδια του αίματος και θα μειωθεί ο καρδιαγγειακός κίνδυνος.

Μία σταγόνα αίματος αρκεί για τη μέτρηση στο Κέντρο μας του Οξειδωτικού Στρες και της Αντι-οξειδωτικής άμυνας σας, με τη χρήση ενός πρωτοποριακού μηχανήματος, ώστε να σχεδιάσουμε την εξατομικευμένη αντιοξειδωτική σας θεραπεία.

Με την επαναστατική αυτή τεχνική  μετράμε τη σταδιακή ανάπτυξη του οργανισμού του αθλητή. Ειδικότερα, έχουμε τη δυνατότητα να μετρήσουμε:

• Σύσταση σώματος σε μυϊκό, λιπώδη ιστό, άλιπο μάζα και νερό

• Βασικό μεταβολισμό

• Λειτουργία κυττάρων (δείκτης υγείας)

• Κατακράτηση υγρών & αφυδάτωση

• Θρέψη σε κυτταρικό επίπεδο

Ώστε να δοθεί εξατομικευμένη διατροφή και οδηγίες για την κατάλληλη ποσότητα υγρών και θρεπτικών συστατικών που χρειάζεται ο οργανισμός σας για σωστή ανάπτυξη, θρέψη, βελτίωση της επίδοσης σε αθλήματα και μακροζωία.

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ

Στο Καρδιολογικό Κέντρο πραγματοποιείται εξειδικευμένος καρδιολογικός έλεγχος σε αθλητές και προτείνεται κατάλληλη αντι-οξειδωτική διατροφή για αύξηση της επίδοσης.

Ο ορθός καρδιολογικός έλεγχος της υγείας των αθλητών, συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου. Ο αιφνίδιος θάνατος αποτελεί ένα σπάνιο αλλά ιδιαίτερα τραγικό γεγονός όταν αφορά άτομα νεαρής ηλικίας και ιδίως όταν δεν παρουσίαζαν στο παρελθόν προβλήματα υγείας.

Στο τελευταίο συμβάλλει το γεγονός ότι πολλά από τα νοσήματα που μπορεί να θανατηφόρα είναι “σιωπηλά”, δεν έχουν δηλαδή συμπτώματα και η πρώτη εκδήλωση τους μπορεί να είναι ο αιφνίδιος θάνατος. Μία πρόσφατη μελέτη στη χώρα μας έδειξε συχνότητα 2-3 αιφνίδιων θανάτων νέων το μήνα και ποσοστό ετήσιας θνητότητας 1/80.000 νέους.

Άρα γίνεται αντιληπτό ότι είναι απαραίτητη η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών ασθενειών που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια ζωής ενός νέου στα γήπεδα.

Με τη βοήθεια της ιατρικής γνώσης και των νεότερων απεικονιστικών τεχνικών, όπως της τρισδιάστατης υπερηχοκαρδιογραφίας, μας δίνεται η δυνατότητα για έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία των καρδιοπαθειών. Η μέτρηση του οξειδωτικού στρες, η αποτίμηση της λειτουργίας των κυττάρων και της σύστασης του σώματος σε μυϊκό, λιπώδη ιστό και νερό του αθλητή μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για την υγεία του, ώστε να σχεδιάσουμε το εξατομικευμένο διατροφικό πλάνο του ιδίως για την περίοδο των προπονήσεων και αγώνων. Ο εμπλουτισμός της διατροφής με αντιοξειδωτικά οδηγεί στην αύξηση της επίδοσης.

Στόχος μας είναι να έχουμε υγιείς νέους και αθλητές με υψηλές επιδόσεις και να αποφεύγουμε τα τραγικά φαινόμενα θανάτων στα γήπεδα και στην αυλή του σχολείου.