Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

By: | Tags: | Comments: 0 | March 23rd, 2016

11-14 Ιουλίου 2010

The unveiling of Nanoscale Imaging for Human Blood Cells probing.

(ΝΝ10 Conference)

11-14 Ιουλίου 2010

Computational biomechanics of vascular stent on small size scales

(7th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies, ΝΝ10, Halkidiki)

11-14 Ιουλίου 2010

Cardiovascular Therapies by Stents based on Nanostructured Biomaterials.

(7th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies, Halkidiki- ΝΝ10)

10-12 Μαΐου 2010

Προσκεκλημένη ομιλία: Nanotech for stents : A new perspective

(3rd European Conference for Clinical Nanomedicine, Βαsel)

30 Απριλίου- 3 Μαΐου 2010

Προσκεκλημένη ομιλία: What nanotechnology could offer to disorders treatment? Σε αντικατάσταση του καθηγ. Σ. Λογοθετίδη. (The 4 Seasons of Psychiatry: Vertical, Targent & Parallel Axons in Psychiatry. Dubrovnik, Croatia)

11-13 Μαρτίου 2010

Πρόεδρος σε στρογγυλή Τράπεζα στο 6ο Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης, Θεσ/νίκη

22-25 Οκτωβρίου 2009

Προσκεκλημένη ομιλία: Applications of Nanomedicine in Cardiology: Advances on Biomaterials for Coronary Stents.

(2009 Inaugural conference of American Society of Nanomedicine, Washingthon, USA)

13-15 Ioυλίου 2009

Biofunctionalization of carbon nanomaterials to promote in-situ endothelization for stent applications. (6th International Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies, Τhessaloniki, Greece)

8 – 12 Ιουνίου 2009

Adsorption Mechanisms of Blood Plasma Proteins on Boron Based Thin Films: Effect of Surface properties.

( E-MRS 2009 Spring Meeting , Strasbourg, France)

27-29 Απριλίου 2009

Nanoscale Imaging Approaches to probing Human Blood Cells.

(2nd European Conference for Clinical Nanomedicine

Nanotechnology for Novel Solutions in Medicine

Basel, Switzerland)

27-29 Απριλίου 2009

Συμμετοχή σε Panel-Debate 1

How to apply Nanotechnologies in the Clinic to Solve Medical

Problems?

Chairman :Prof. Dr. med. Patrick Hunziker, President of the European Society for Nanomedicine,Basel, CSO of the European Foundation for Clinical Nanomedicine (CH)

Participants: Prof. Dr. Gert Storm, Institute for Pharmaceutical Sciences, Dept. of Pharmaceutics,

Utrecht University (NL); Prof. Dr. Mike Eaton, Head of Biological Chemistry, UCB,Slough (UK);

Dr. med. Varvara Karagkiozaki AHEPA University Hospital,

Thessaloniki, (GR),

Prof. Dr. med. Hans Myhre, Professor of Surgery, Oslo (N);

Prof Dr. med. John Pickup, Guy’s Hospital / Kings College, London (UK),Prof. Dr. med. Didier Payen de la Garanderie, Hospital Lariboisière, Paris (F)

Patrick Boisseau, Programme Manager and Coordinator of Nano2Life, CEA-Leti,

Grenoble (F) Prof. Dr. Matthias Pfisterer, University Hospital Basel.

(2nd European Conference for Clinical Nanomedicine

Nanotechnology for Novel Solutions in Medicine

Basel, Switzerland)

12-14 Απριλίου 2009

Προσκεκλημένη Ομιλία:

Επίδραση της σωματικής άσκησης στην καρδιαγγειακή

και λοιπή υγεία

(5ο Ετήσιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης, Θεσ/νίκη).

1 Φεβρουαρίου 2009

Προσκεκλημένη Ομιλία:

Νανοτεχνολογία στην Παιδιατρική: Πρόκληση του μέλλοντος

(Παιδιατρική Ημερίδα)

Δημοσιευση στην Εφημερις ‘Πατρις’, 2.02.09, σελ.21

28 Μαΐου -1 Ιουνίου 2008

The role of Thrombospondin and other Plasma Proteins in Platelets interactions with Carbon Nanocoatings for medical purposes

(8th World Biomaterials Congress, Αmsterdam, Netherlands)

28 Μαΐου-1 Ιουνίου 2008

Real-time Thrombogenicity and Antibacterial properties of Amorphous Carbon Nanostructured thin films for Stent coating applications

(8th World Biomaterials Congress, Αmsterdam, Netherlands)

7-9 Φεβρουαρίου 2008

Προσκεκλημένη Ομιλία:

Εφαρμογές Νανοβιοτεχνολογίας στις Συγγενείς Καρδιοπάθειες (Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας Καρδιολογίας)

25-27 Οκτωβρίου 2007

Μελέτη με τη Μικροσκοπία Ατομικών Δυνάμεων της θρομβογονικότητας νανοεπικαλύψεων από άνθρακα για ενδαγγειακές προσθέσεις.

(28ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Ρόδος)

9-11 Σεπτεμβρίου 2007

Platelets interactions with Carbon Nanomaterials for Cardiovascular Stents: An AFM study

(International Conference on Nanomedicine)

16-18 Ιουλίου 2007

AFM and FTIR Study of the thrombogenicity of Carbon-based coatings for Cardiovascular applications

(4th International Workshop on Nanosciences & Nanotechnologies)

16-18 Ιουλίου 2007

The influence of surface electrical properties and bonding configuration of carbon thin films on haemocompatibility

(4th International Workshop on Nanosciences &Nanotechnologies)

28 Μαΐου – 1 Ιουνίου, 2007

Evaluation of haemocompatibility of titanium nitride thin films: An vitro study of platelets adhesion by AFM (EMRS-European Materials Research Society, France)

28 Μαΐου- 1 Ιουνίου, 2007

Impact of surface electric properties on the haemocompatibility of amorphous hydrogenated carbon thin films (EMRS, France)

26-27 Απριλίου 2007

Atomic Force Microscope study of platelets adhesion onto carbon-based nanocoatings for stent purposes and haemocompatibility assessment (European Symposium on Vascular Biomaterials ESVB)

17-20 Νοεμβρίου 2004

Μεταβολικές διαταραχές και νεφρική δυσλειτουργία σε στεφανιαίους ασθενείς (25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιολογίας)

11-13 Φεβρουαρίου 2005

Καταγραφή περιστατικών ΑΕΕ σε ασθενείς με Καρδιακή ανεπάρκεια (6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας)

26-29 Σεπτεμβρίου2004

The role of ultra filtration in refractory heart failure associated with renal failure (XVI Annual meeting of Mediterranean association of Cardiology and Cardiac Surgery)

26-29 Σεπτεμβρίου 2004

Mortality of thoracic and abdominal aorta aneurysms in patients with chest pain (XVI Annual meeting of Mediterranean association of Cardiology and Cardiac Surgery)

3-6 Ιουνίου 2004

The evaluation of antihypertensive treatment in primary care (2nd World congress on quality in Clinical practice)

3-6 Ιουνίου 2004

Main cardiovascular risk factors for acute myocardial infarction and their correlation with age (2nd World congress on quality in Clinical practice)

15-19 Φεβρουαρίου 2004

Management of hypertensives: the relation between hypertension and hyperlipidemia, body weight and disorders of glucose metabolism; Is BP controlled effectively; are the risk factors under control? (20th Scientific Meeting of the International society of Hypertension)

15-19 Φεβρουαρίου 2004

Orthostatic hypotension in elderly individuals: its prevalence and consistency (20th Scientific Meeting of the International society of Hypertension)

15-19 Φεβρουαρίου 2004

Pulse pressure as a predictor for the development of hypertension in previously normotensives (20th Scientific Meeting of the International society of Hypertension)

13-17 Ιουνίου 2004

Hypertension as a risk factor for acute myocardial infarction (XIV Congress on Hypertension)

13-17 Ιουνίου 2004

The effect on simvastatin on CRP in dyslipidemic patients with or without CAD (XIV Congress on Hypertension)

13-17 Ιουνίου 2004

The effect of gemfibrozil and fenofibrate on fibrinogen levels in hypertensives with primary hyperlipidaemia (XIV Congress on Hypertension)

13-17 Ιουνίου 2004

The effects of hypertension and impaired glucose metabolism in patients with coronary artery disease (XIV Congress on Hypertension)

17-20 Απριλίου 2004

Metabolic Syndrome X in hypertensives:From Guidelines to Clinical Practice (74th European Atherosclerosis Congress-EAS)

13-17 Ιουνίου 2003

Evaluation of homocysteine, C-Reactive protein and microalbuminuria in hypertensives

(13th European Meeting on Hypertension, Italy)

13-17 Ιουνίου 2003

Evaluation of the metabolic profile of hypertensives(13th European Meet. on Hypertension)

13-17 Ιουνίου 2003

Correlation between pulse pressure and microalbuminuria in hypertensives with diabetus mellitus type II(13th European Meet. on Hypertension)

13-17 Ιουνίου 2003

Association between CRP, fibrinogen and microalbuminuria in essential hypertension (13th European Meet. on Hypertension)

21-25 Μαΐου 2003

Insulin resistance syndrome: its prevalence and evaluation of new parameters (12th Balkan Congress of Endocrinology and Metabolism)

21-25 Μαΐου 2003

The effect of rosiglitazone on metabolic disorders in patients with type II diabetus mellitus (12th Balkan Congress of Endocrinology and Metabolism)

21-25 Μαΐου 2003

Hypothyroidism: its association with hypertension and dyslipidemia before and after thyroid replacement therapy (12th Balkan Congress of Endocrinology and Metabolism)

8-10 Μαΐου 2003

Malignant tumor of the heart: metastatic from small intestines- A Case report (Intraeuropean Mediterranean Conference on the International academy of Pathology)

20-23 Mαρτίου 2003

Αρτηριακή Υπέρταση σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου: Υπάρχουν διαφορές μεταξύ υπερτασικών και μη-υπερτασικών? (8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης)

20-23 Mαρτίου 2003

Οι ευεργετικές επιδράσεις της μείωσης σωματικού βάρους σε υπερτασικούς ασθενείς (8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης)

20-23 Mαρτίου 2003

Εκτίμηση της Πίεσης Σφυγμού σε υπερτασικούς και διαβητικούς ασθενείς (8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρτηριακής Υπέρτασης)

7-9 Φεβρουαρίου 2003

Αιτιολογία Καρδιακής Ανεπάρκειας (4th Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας )

6-9 Φεβρουαρίου 2003

The contribution of obesity to coronary artery disease (1st Balkan Congress on obesity, Athens)

6-9 Φεβρουαρίου 2003

The evaluation of metabolic disorders in obese hyperlipidemic patients (1st Balkan Congress on obesity, Athens)

6-9 Φεβρουαρίου 2003

The association between body mass index and serum uric acid in essential hypertension (1st Balkan Congress on obesity, Athens)

6-9 Φεβρουαρίου 2003

Prevalence of obesity in hypertensives (1st Balkan Congress on obesity, Athens)

6-9 Φεβρουαρίου 2003

Obesity and other cardiovascular risk factors in hypertensives(1st Balkan Congress on obesity, Athens)

10-13 Σεπτεμβρίου 2003

Diagnostic approach of acute coronary syndrome with troponin measurements(MACCS)

10-13 Σεπτεμβρίου 2003

Treatment and main characteristics of patients with postpericardiotomy syndrome (MACCS)

28 Σεπτεμβρίου -2 Οκτωβρίου, 2003

Secondary prevention in patients with CAD. What about the implementation of guidelines? (XIII International Symposium on Atherosclerosis)

Οκτώβριος 2003

Treatment of Supraventricular tachycardia with Adenosine (Europace)

Οκτώβριος 2003

Etiology and treatment of atrial fibrillation (Europace)

Οκτώβριος 2003

Correlation between obesity and prolonged QT interval (Europace)

2-4 Οκτωβρίου 2003

Θεραπεία Καρδιακής ανεπάρκειας (24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιολογίας)

19-22 Οκτωβρίου 2003

Contribution of serum ferritin to CAD ( 5th International Congress on Coronary Artery Disease)

19-22 Οκτωβρίου 2003

Cardiovascular risk factors and therapeutical approach in hypertensive menopausal women ( 5th International Congress on Coronary Artery Disease)

1-5 Οκτωβρίου 2002

Ο ρόλος της ομοκυστεινης, της CRP και του ινωδογόνου ως παράγοντες κινδύνου για ΑΕΕ

(8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας)

1-5 Οκτωβρίου 2002

Ο ρόλος της ομοκυστεινης ως παράγοντα κινδύνου για αγγειοεγκεφαλική νόσο- συσχέτιση με B12 και φυλλικό οξύ.

(8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας)

1-5 Οκτωβρίου 2002

Βασικά χαρακτηριστικά υπερτασικών ασθενών στο νομό Ροδόπης

(8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας)

1-5 Οκτωβρίου 2002

Ο επιπολασμός του μεταβολικού συνδρόμου σε υπερτασικούς ασθενείς

(8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας)

1-5 Οκτωβρίου 2002

Εκτίμηση καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου σε υπερτασικούς ασθενείς διαφορετικής καταγωγής και τρόπου διαβίωσης

(8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας)

8-12 Μαΐου 2002

Αποτελεσματικότητα αντιυπερτασικής θεραπείας (14 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής)

8-12 Μαΐου 2002

Αρτηριακή υπέρταση και δείκτης μάζας σώματος.

(14 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής)

8-12 Μαΐου 2002

Οι κύριες αιτίες συγκοπής

(14 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής)

15-18 Νοεμβρίου 2001

Μεταβολές γλυκόζης και ηλεκτρολυτών ύστερα από θεραπεία με : ινδαπαμίδη και χλωροθαλιδόνη

(15 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σακχαρώδη Διαβήτη)

23-24 Μαρτίου 2001

Left atrial myxoma.

(7th European congress on General Medicine).

2- 4 Νοεμβρίου 2000

Θεραπεία του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου.

(21 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιολογίας)

15-19 Οκτωβρίου 2000

Επιπολασμός περιστατικών πνευμονικού οιδήματος στον νομό Ροδόπης κατά την περίοδο 1989-1999.

( 12 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής).

Leave a Reply